کلاس جبرانی اخلاق اسلامی سرکارخانم همتی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۳ ساعت ۱۴-۱۰ در کلاس ۱۰۱ برگزار می گردد.