ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقال برای سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ از طریق سامانه سجاد به آدرس اینترنتی www.portal.saorg.ir   تا پایان اردیبهشت امکان پذیر می باشد.

وظایف متقاضی:

  • دانشجو بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمانی وانتقال، درخواست خود رامبنی بر نوع آن ( ۲ نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمانی دائم، انتقال) در سامانه سجاد اموردانشجویان در موعد اعلام شده ثبت و با اطلاع کامل از شرایط وضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی و وضعیت دوره مورد تقاضا ، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید.

تذکر: لازم به ذکر است متقاضیان جهت ثبت نام درخواست ابتدا بایستی در سامانه فوق ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبوراز قسمت خدمات سازمان ، درخواست میهمانی و انتقال خود را ارائه نمایند.

  • هریک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.
  • دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته خارج از سامانه و از طریق شورای آموزشی موسسه اقدام نمایند.
  • دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر به امورآموزشی موسسه مراجعه فرمایند.