اطلاعیه
پیرو درخواست های مکرر اساتید و دانشجویان اطلاع رسانی اخبار و برنامه های موسسه در پیام رسان سروش انجام خواهد شد.
روابط عمومی و امور رسانه موسسه
🔹🔹کانال موسسه در پیام رسان سروش : http://sapp.ir/hekmatrazavi

موسسه حکمت رضوی