متقاضیان محترم وام دانشجویی می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۷/۲/۱۳ با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. شایان ذکراست ثبت درخواست فقط از این طریق قابل انجام است.