به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

مطالب دسته: اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه لغو کلاس

کلاس برنامه ریزی مالیاتی رشته مدیریت مالی استاد محترم جناب آقای شعاع حسینی طی دو هفته آینده (از شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ تا ۹۸/۸/۲) برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه لغو کلاس

کلاس اموزه های روان شناختی در قران استاد محترم جناب اقای خاتمی هفته آینده(۹۸/۷/۲۰ لغایت ۹۸/۷/۲۵) تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه لغو کلاس

کلاسهای استاد محترم جناب آقای دکتر مرادی در تاریخهای زیر برگزار نمی گردد.:۹۸/۷/۲۲ ،۹۸/۷/۲۳ ،۹۸/۷/۲۹

ادامه مطلب...

اطلاعیه لغو کلاس

کلیه کلاسهای استاد محترم سرکارخانم دکتر آهنچیان هفته آینده ( از شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ لغایت ۹۸/۷/۲۵) برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب...