به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

مطالب دسته: اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان

بنا به درخواست کلیه دانشجویان کلاس، امتحان درس متون تخصصی رشته مدیریت آموزشی به ۱۴۰۱/۴/۵ و امتحان درس اصول حسابداری رشته مدیریت آموزشی به ۱۴۰۱/۴/۲ منتقل گردید.

ادامه مطلب...

تغییر تاریخ امتحان

با توجه به درخواست کلیه دانشجویان کلاس امتحان درس اندیشه اسلامی ۲ گروه برادران از روز ۱۴۰۱/۴/۴ساعت ۱۶ به روز ۱۴۰۱/۴/۱۱ ساعت ۱۲ تغییر یافت

ادامه مطلب...

اطلاعیه کلاس تربیت بدنی و ورزش

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند؛ کلاس تربیت بدنی ۱ ( خواهران ،برادران) امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸-۱۶ و کلاس ورزش ۱( خواهران ، برادران) ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.

ادامه مطلب...

تاریخ امتحان تربیت بدنی۱ و ورزش۱

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی و ورزش ۱ به صورت زیر می باشد:

شنبه ۱۱/۲۳ ساعت ۱۶الی۱۷ تربیت بدنی ۱

شنبه ۱۱/۲۳ ساعت ۱۸ الی ۱۹ ورزش۱

ادامه مطلب...