به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

مطالب دسته: اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

کلیه کلاسهای استاد محترم جناب آقای قاسمیان چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ برگزار نمی گردد و جلسه جبرانی ۱۴۰۲/۳/۲۱ برای کلیه کلاسهای ایشان برگزار می گردد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند ؛ نظر به اینکه سامانه آنیموز و آنک حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ غیرفعال می گردد،لذا تقاضا می شود در صورتیکه در سامانه های فوق مطلبی مورد نیاز می باشد برای خود ذخیره نمائید.

ادامه مطلب...

اطلاعیه درس نظریه های روان درمانی استاد محترم جناب آقای دکتر قنبری هاشم آبادی

دانشجویان محترم درس نظریه های روان درمانی استاد محترم جناب آقای دکتر قنبری هاشم آبادی رشته روانشناسی عمومی(نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ ساعت ۱۰ در محل موسسه حضور به هم رسانند.

ادامه مطلب...