جلسه توجیهی مدیر گروه رشته حسابداری مقطع کارشناسی ورودی 1395

دانشجویان عزیز رشته حسابداری مقطع کارشناسی ورودی 95 جلسه توجیهی با حضور مدیر محترم گروه جناب اقای دکتر بذرافشان مقدم روز شنبه مورخ 10 مهرماه 1395 ساعت 16:30در کلاس 104 برگزار می گردد....

   

جلسه توجیهی مدیر گروه رشته مدیریت مالی و مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی ورودی 1395

دانشجویان عزیز رشته مدیریت مالی و مدیریت صنعتی  مقطع کارشناسی ورودی 95 جلسه توجیهی با حضور مدیر محترم گروه جناب اقای دکتر کوهستانی روز دوشنبه مورخ 12 مهرماه 1395 ساعت 8 در کلاس 101 برگزار می گردد....

   

جلسه توجیهی مدیر گروه رشته مددکاری اجتماعی مقطع کارشناسی ورودی 1395

دانشجویان عزیز رشته مددکاری اجتماعی مقطع کارشناسی ورودی 95 جلسه توجیهی با حضور مدیر محترم گروه جناب اقای دکتر طالبیان شریف روز یکشنبه مورخ 11مهرماه 1395 ساعت17 در کلاس 101 برگزار می گردد....

   

تاریخ برگزاری اولین جلسه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ورودی 1395

دانشجویان عزیز رشته مدیریت بازرگانی  مقطع کارشناسی ورودی 95 اولین جلسه کلاسی روز شنبه مورخ 10 مهرماه 1395 ساعت 12 برگزارمی گردد ....

   

جلسه توجیهی مدیر گروه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی ورودی 1395

دانشجویان عزیز رشته روانشناسی مقطع کارشناسی ورودی 95 جلسه توجیهی با حضور مدیر محترم گروه جناب اقای دکتر طالبیان شریف روز شنبه مورخ 10 مهرماه 1395 ساعت 10 در کلاس 106 برگزار می گردد....

   

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 1395 مقطع کارشناسی

دانشجویان محترم ورودی سال 1395 جهت مشاهده برنامه کلاسی به پورتال دانشجویی مراجعه نمایند . و چنانچه امکان مشاهده برنامه را ندارند به امور اموزشی موسسه مراجعه نمایند ....

   

کلاس روشهای آماری جناب آقای دکترطباطبایی امروز پنج شنبه 8/7/95 برگزار می گردد.

کلاس روشهای آماری جناب آقای دکترطباطبایی امروز پنج شنبه 8/7/95 برگزار می گردد....

   

اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1395 با مدیران محترم گروه

   

تغییر نشانی موسسه

مشهد- بلوار اندیشه - اندیشه 68 کدپستی 9187169799 تلفن: 61- 36238658-051 نمابر: 36236158-051  حراست 36238662-051 : website:www.hri.ac.ir  Email:hekmatrazavi@hri.ac.ir...

   

اسامی فارغ التحصیلان موسسه حکمت رضوی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 پذیرفته شده اند

قبولی حکمت رضوی در آزمون ارشد 1395.pdf...

   
صفحات دیگر  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | 32 |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84 

                                                                                                                    

 
 

جستجو در سایت