به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید

گروه آموزشی روان شناسی و علوم اجتماعی-مددکاری

مدیریت گروه جناب آقای جعفر طالبیان شریف

 

چارت درسی دوره کارشناسی روان شناسی صفحه اول

چارت درسی دوره کارشناسی روان شناسی صفحه دوم

چارت درسی روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

—————-

چارت درسی مددکاری ورودی۹۲

چارت درسی مددکاری ورودی۹۳

چارت درسی مددکاری ورودی۹۴

چارت درسی مددکاری ورودی۹۵

مشهد مقدس لطیف
۶(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.۶۵(in)
رطوبت ٢۶.۶۵(in)