به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
٢۶(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.۴۶(in)
رطوبت ٢۶.۴۶(in)