به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
١٣(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.۶٧(in)
رطوبت ٢۶.۶٧(in)