به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
۶(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.٨٣(in)
رطوبت ٢۶.٨٣(in)