به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
۶(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.۶۵(in)
رطوبت ٢۶.۶۵(in)