به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
٢٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.۵٧(in)
رطوبت ٢۶.۵٧(in)