به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
٢۶(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.۶۵(in)
رطوبت ٢۶.۶۵(in)