به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید
مشهد مقدس لطیف
(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.٨٨(in)
رطوبت ٢۶.٨٨(in)