بنا به درخواست دانشجویان متقاضی ثبت نام در آیین دانش آموختگی, به اطلاع ان دسته از دانشجو یانی که موفق به ثبت نام نشده اند می رساند ازتاریخ ۹۶/۵/۲۱ لغایت ۹۶/۵/۲۶ ثبت نام به مدت یک هفته تمدید می گردد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با امورفرهنگی موسسه تماس حاصل نمایید.