موسسه آموزش عالی حکمت رضوی از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد