امام صادق علیه السلام :مایه ی زینت ما باشید ، نه مایه عیب ما،با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق(علیه السلام) بر عموم مسلمانان جهان تشیع تعزیت و تسلیت باد.