خدایا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده،آمین .

عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد.