قابل توجه دانشجویان درس متون اسلامی جناب آقای دکتر عبدخدایی ، امتحان پایانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ به دو صورت شفاهی و کتبی انجام می پذیرد.ضمنا امتحان کتبی ، تشریحی می باشد.