با عرض تبریک سال نو ؛ به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در سال ۹۷ برنامه رزرو غذا تاساعت ۱۰ صبح  همان روز خواهد بود. خواهشمنداست جهت برنامه ریزی بهتر ترجیحا رزرو غذا  را روز قبل انجام دهید.