با توجه به تغییر ساعت و روز برگزاری کلاس برخی از گروههای درس تربیت بدنی، دانشجویان محترم جهت اطلاع از زمان دقیق برگزاری کلاس به پرتال شخصی خود مراجعه نمایند.