کلاس جبرانی درس ریاضیات جناب آقای عدالت پنجشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می گردد.