کلاسهای تربیت بدنی از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ تشکیل می شود.