به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ جهت دریافت کارت ورود به جلسه ، چنانچه بدهی شهریه بابت ترمهای قبل ندارید ، ابتدا نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام وسپس برای انتخاب واحد وجه واریز نمائید.