قابل‌توجه دانشجویان محترم
ارزشیابی از اساتید به‌عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد.
نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیئت‌علمی و مدرسان گروه‌های آموزشی در نیمسال جاری، از روز پنجشنبه ۷ دی‌ماه آغاز و تا روز سه ‏شنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۶ ادامه دارد.
از شما عزیزان دعوت می‌شود با تکمیل برگه‌های ارزشیابی اساتید، گروه‌های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی یاری فرمایید.