انتخابات انجمن علمی رشته مدیریت بازرگانی فردا چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۲ در کلاس ۱۱۲ برگزار خواهد گردید.