کلاس درس تاریخ اسلام استاد محترم جناب آقای عبدالهی در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۶  ساعت ۱۸-۱۶ و۲۰-۱۸ در اتاق کامپیوتر برگزار می گردد.