کلاس اخلاق وتربیت اسلامی جناب آقای دکتر قبولی امروز یکشنبه ۹۶/۹/۲۶ ساعت ۱۳/۳۰-۱۲ برگزار می گردد.