کلاس درس متون اسلامی استاد محترم جناب آقای عبدالهی در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۶  ساعت ۱۴-۱۲ و۱۶-۱۴ در اتاق کامپیوتر برگزار می گردد.