به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به تکمیل کارنامه سلامت روان و تحویل آن به امورفرهنگی دانشگاه نشده اند می رساند ،دانشجویان محترم ورودی ۹۶ تا تاریخ ۹۶/۹/۱۷ مهلت دارندتا جهت تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند. نکته مهم: لازم به ذکر است به علت ارسال رمز و برخی اطلاعات محرمانه به ایمیل درج شده،دانشجویان محترم دقت داشته باشند ایمیل خودشان را یادداشت نمایند.