براساس اعلام استانداری محترم خراسان رضوی ، فردا دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۶ تعطیل می باشد.