کلاس فوق العاده استاد محترم سرکارخانم حسن زاده سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰  در کلاس ۱۰۳ برگزار می گردد.