کلاس انقلاب اسلامی گروه خواهران امروز یکشنبه ۹۶/۷/۳۰ ساعت ۱۷/۳۰ برگزار می گردد.