نظر به اینکه رزرو غذا از طریق پرتال دانشجویی امکان پذیر است ،لذا از کلیه کسانی که کارت دانشجویی آنان برای تحویل غذا فعال نشده است درخواست می شود،جهت فعال سازی کارت دانشجویی خود حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۹۶/۸/۷ به اتاق کامپیوتر خانم جولائی مراجعه نمایند.