به اطلاع متقاضیان محترم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ می رساند

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی اقدام به پذیرش در سه رشته روانشناسی عمومی (۱۴۱۵۱) ،مشاوره گرایش مشاوره خانواده (۲۶۱۰۹)،مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی(۱۴۸۷۷) می نماید.از علاقمندان تقاضا می شود براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه هااز تاریخ ۹۶/۷/۲۴ تا ۹۶/۷/۲۷ به پایگاه اینترتی سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.