به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید

مطالب دسته: اطلاعیه های آموزش

کلاس جبرانی

کلاس درس تاریخ اسلام استاد محترم جناب آقای عبدالهی در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۶  ساعت ۱۸-۱۶ و۲۰-۱۸ در اتاق کامپیوتر برگزار می گردد.

ادامه مطلب...

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس درس متون اسلامی استاد محترم جناب آقای عبدالهی در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۶  ساعت ۱۴-۱۲ و۱۶-۱۴ در اتاق کامپیوتر برگزار می گردد.

ادامه مطلب...
مشهد مقدس لطیف
(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.٨٨(in)
رطوبت ٢۶.٨٨(in)